خدمات

تشخیص و درمان بیماریهای داخلی اعم از : غدد (دیابت ، تیروئید) ، گوارش، ریه (آسم و آلرژی وعفونتهای ریوی و…)، بیماریهای مفاصل و استخوان ، خون ، عفونی(کرونا و…) ،‌ کلیه و فشارخون لیزر موهای زاید (زیر نظر متخصص غدد )
**قبل از لیزر موهای زاید ویزیت رایگان
توسط متخصص داخلی -غدد انجام میشود